ÖZGE AYAN ÖZGEÇMİŞ

2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi hukuk Fakültesinden mezun olan Özge AYAN, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel hukuku bölümünde yüksek lisans eğitimini ve 2010 yılında doktora eğitimini tamamladı. Bu süreçte Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ticaret hukuku Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

Doktora aşamasında misafir öğretim üyesi sıfatıyla Freiburg ve Köln hukuk fakültelerinde çalıştı.

Doktorasını tamamlamasının ardından Celal Bayar Üniversitene dönen Özge Ayan, 2015 tarihinde ticaret hukuku doçenti ünvanını aldı.

“Limited şirkette azınlık hakları”, “Acentenin denkleştirme talebi”, “Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin özen ve sadakat yükümlülüğü” başta olmak üzere bir çok kitap ve makale yayınlayan Özge AYAN, halen Celal Bayar Üniversitesinde çalışmakta olup, Ayan & Ayan Avukatlık ortaklığının ortağı sıfatıyla İzmir barosuna kayıtlı avukatlık mesleğini de icra etmektedir.